Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan sånger och lekar för olika tillfällen.

Valikko

Sång och lek

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten kan sånger och lekar för olika tillfällen.

Välj minst tre uppgifter ur båda undergrupperna, Sånger och Lekar.

Sånger

1. Sjung scoutiga sånger och utöka din repertoar med minst två nya scoutsånger.

2. Lär dig minst två sånglekar.

3. Delta i ett sånguppförande eller en show eller i en gudstjänstkör.

4. Skriv en ny text till en bekant scoutsång och uppför den.

Lekar

5. Lek två nata- eller blindbockslekar.

6. Lek två kast- eller bollekar.

7. Lek två stafettlekar.

8. Lek två terränglekar (t.ex. tio stickor på ett bräde, aggrov).