Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till olika sätt att signalera.

Valikko

Signalisten

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten känner till olika sätt att signalera.

För märket görs minst sex av följande sju uppgifter:

1. Hitta tillsammans med patrullen eller laget på ett eget hemligt språk eller chi.reringssystem och skicka med hjälp av det meddelanden till varandra.

2. Bekanta dig med teckenspråket och lär dig teckna ditt eget namn.

3. Lär dig morse-alfabetet. Sänd och tag emot ett morsemeddelande med summer, visselpipa eller lampa.

4. Bekanta dig med internationella nödsignaler på land och till sjöss och lär dig använda dem.

5. Bekanta dig med internationella signaler till flygplan från marken och lär dig använda dem.

6. Lär dig de vanligaste signalaggorna samt hur man använder dem. Sänd och ta emot ett meddelande med hjälp av dem.

7. Lär dig använda mobiltelefonen i olika situationer. Träna telefonvett.