Valikko

Sjöspecialmärke I

Detta specialmärke lämpar sig att göras i samband med väderstrecket Norr. Välj minst sex av följande åtta uppgifter (1-8):

1. Öva att sätta fast en fendert och att förtöja en båt.

2. Öva att läsa hastigheten från loggen, utläsa vattnets djup från ekolodet samt vindens rikting och styrka från vindmätaren eller vindexen.

3. Öva att använda toaletten på kårens båtar.

4. Städa undan i båten efter en seglats.

5. Hjälp till att vika ihop seglen efter en seglats och delta i skötseln av seglen.

6. Jag känner till säkerhetsutrustningen, dess plats och grunderna i dess användning på kårens båtar.

7. Jag kan använda båtens pentry (alltså dess kök).

8. Jag fungerar som besättningsmedlem under en hamnmanöver.