Valikko

Sjöspecialmärke IV

Detta färdighetsmärke utförs under väderstrecket Öster och innehåller minst sex av följande sju uppgifter:

1. Bekanta dig med båtens radioutrustning och med nödsignalens struktur.

2. Lär dig de vanligaste dags-, ljud- och ljussignaler samt signalaggorna.

3. Lär känna vilka åtgärder som ska göras då storm närmar sig på havet.

4. Lär dig hur man sköter vaktturerna och slår glas.

5. Jag kan använda en septitank och känner till avfallens samlingspunkter.

6. Delta i att reva segel.

7. Delta i båtmotorns dagliga kontroll.