Målsättningen med märket är att äventyrsscouten hjälper till med matlagningen under en veckoslutsseglats och bekantar sig med båtens pentry.

Valikko

Skeppskocken

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten hjälper till med matlagningen under en veckoslutsseglats och bekantar sig med båtens pentry.

För specialmärket utförs följande sju uppgifter:

Basfärdigheter

1. Bekanta dig med pentryt och ta reda på var man förvarar redskap för matlagning.

2. Känn till hur man använder och underhåller kylanordningen, spisen och ugnen.

3. Känn till riskerna med olika bränslen (bl.a. gas, lyspetroleum och sprit) i pentryt. Lär dig hur man släcker bränslebränder.

4. Lär dig byta gasaska eller att fylla på bränsle i köket.

Då det verkligen gäller

5. Var med och gör morgonmål, två varma mål mat och kvällsmål.

6. Servera maten.

7. Diska efter måltid och städa matbordet och pentryt.