Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär sig ett nytt språk och bekantar sig med människor som talar språket och med deras kultur.

Valikko

Språkgeniet

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten lär sig ett nytt språk och bekantar sig med människor som talar språket och med deras kultur.

För specialmärket utförs följande sju eller åtta uppgifter:

1. Välj ett språk som du inte läst tidigare.

2. Ta reda på hur mycket man talar det språk som du valt ute i världen, i vilka länder och kulturer man talar språket och språkets ställning i dessa länder (Minoritets- eller majoritetsspråk? Får man undervisning i språket i skolan?).

3. Lär dig alfabetet och att räkna från ett till tio.

4. Lär dig tjugo vanliga ord och de viktigaste uttrycken (att hälsa, att presentera dig, att tacka, att ta farväl).

5. Lär dig scouttermer på det språk du valt.

Välj minst två av följande uppgifter (6-8):

6. Bekanta dig med de människornas traditioner (seder, fester, religion, musik, konst) som talar det språk du valt.

7. Lär dig en lek eller en sång på det språk som du valt.

8. Läs barnböcker eller se på tv-program på det språk du valt.