Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska bekanta sig med naturen i stadsmiljön.

Valikko

Stadsliv

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten ska bekanta sig med naturen i stadsmiljön.

För specialmärket utförs alla tio uppgifter.

Basfärdigheter

1. Jämför hur det är att bo i staden och på landet.

2. Fundera på vilka för- och nackdelar stadslivet erbjuder olika djur.

3. Bekanta dig med stadens ordningsregler gällande keldjur.

4. Fundera tillsammans över vilka saker i ert närområde som ni uppskattar mest/minst.

Då det verkligen gäller

5. Samla ett herbarium, som innehåller minst 10 olika löv från träd som växer i tätorter och minst 10 andra vilda växter.

6. Observera minst 10 fåglar, som lever i närheten av stadens bostadsområden och hitta minst 10 andra vilda djur eller insekter.

7. Undersök insekter som du hittat med förstoringsglas och mikroskop. Använd facklitteratur som hjälpmedel.

8. Bekanta dig med något av stadens skyddsobjekt.

9. Delta i städning av stadens omgivning.

10. Ta reda på vilka utfärdsmål och lägerområden det finns i staden. Besök ett av dem.