Målsättningen med märket är att äventyrsscouten vet vad som menas med utvecklingssamarbete och funderar över hur man kan öka samarbetet och vänskapen mellan i- och u-länder.

Valikko

Utvecklingssamarbete

Målsättningen med märket är att äventyrsscouten vet vad som menas med utvecklingssamarbete och funderar över hur man kan öka samarbetet och vänskapen mellan i- och u-länder.

För specialmärket utförs sammanlagt åtta uppgifter.

Basfärdigheter (alla uppgifter utförs)

1. Ta reda på vad orden utvecklingssamarbete och utvecklingsland betyder.

2. Ta reda på vad som menas med Rejäl handels varor och bekanta dig med närbutikens utbud.

3. Jämför levnadsförhållandena för invånarna i u- och i-land i fråga om mat, vatten, arbete och demokratiska och mänskliga rättigheter.

Då det verkligen gäller

Välj minst fem av följande uppgifter (4-13):

4. Gör en utfärd eller något annat evenemang med patrullen där ni använder så mycket som möjligt av Rejäl handels produkter. Gör t.ex. Rejäl handels chokladbananer.

5. Gör Rejäl handels produkter kända i er kår.

6. Delta med sparbössa som insamlare på FRK:s hungerdagsinsamling, gemensamt ansvar insamlingen, Unicefs törstdags insamling eller någon annan insamling och ta reda på målet med insamlingen och vart de insamlade medlen ska gå.

7. Samla in gamla kläder, skolmaterial etc. och ge dem till någon organisations insamling. Ta reda på vad som händer med det insamlade materialet.

8. Bjud in någon finländare som arbetat i ett u-land eller en person som kommer från ett u-land, för att berätta om hur det är att leva i ett u-land.

9. Bekanta dig med u-ländernas vatten- och matsituation och försök att leva en dag på samma mängd vatten som man lever på i genomsnitt i ett u-land.

10. Tillverka tillsammans i patrullen eller laget en Anna och Toivo docka som Unicef får adoptera.

11. Delta i ett utvecklingssamarbete som ordnas av scouterna eller någon annan organisation.

12. Om kåren har ett fadderbarn eller brevvänner från något avlägset scoutland (t.ex. Nepal, Senegal eller Gambia), bekanta dig med det landets scoutverksamhet och skriv till fadderbarnet eller brevvännen.

13. Fördjupa dig i ett u-land och dess kultur (Seder och bruk, religion, musik, traditioner).