Stora tävlingar är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten förbereder och deltar i distriktets/ FiSSc:s tävlingar i serier avsedda för spejarscouter.

Valikko

Stora tävlingar

Stora tävlingar är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten förbereder och deltar i distriktets/ FiSSc:s tävlingar i serier avsedda för spejarscouter.

Man förbereder sig för tävlingarna patrullvis. I en patrull finns fem deltagare. Patrullen leds av en patrulledare.

Till stora tävlingar strecket hör 13 aktiviteter varav alla görs.

Att förbereda sig inför och delta i tävlingar:
1. Äventyrsscouten bekantar sig med tävlingsregler, instruktioner och säkerhetsföreskrifter för den egna serien i tävlingen.
2. Äventyrsscouten bekantar sig med en spejarscouts eller explorerscouts tävlingserfarenheter.
3. Äventyrsscouten bekantar sig med tävlingskallelsen och funderar på basen av uppgiftslistan hurudana uppgifter tävlingen möjligen består av
4. Äventyrsscouten anmäler sig till tävlingen tillsammans med sin patrull
5. Äventyrsscouten repeterar orienteringskunskaper samt instruktioner för vad man gör om man gått vilse
6. Äventyrsscouten repeterar sina kunskaper i första hjälpen
ifall det skulle ske en olycka och funderar på vilka problem som kan uppstå under en tävling t.ex. att man dricker för lite, solsting osv. och hur man kan förebygga dessa.
7. Äventyrsscouten gör upp en utrustningslista på basen av förhandsinformationen och bekantar sig noggrant med förhandsinformationen
8. Äventyrsscouten kontrollerar sin egen utrustning inför tävlingen och kontrollerar också den gemensamma utrustningen tillsammans med de andra
9. Äventyrsscouten försäkrar sig om att utrustningen inte är för tung för att bäras en hel dag. Äventyrsscouterna kan provpacka sina rinkor och göra en liten dagsutfärd till fots.
10. Äventyrsscouten tillreder en bra och god matsäck inför tävlingen
11. Äventyrsscouten deltar i tävlingen tillsammans med sin patrull
Efter tävlingen:
12. Äventyrsscouten deltar i vården av gemensamma utrustningen och att plocka in den i förrådet samt sköter också om sin egen utrustning
13. Äventyrsscouten skriver en artikel om tävlingen i kårtidningen, på webbplatsen, till kårlokalens vägg tillsammans med patrullen.