Äventyrsscouten deltar i det gemensamma beslutsfattandet.

Valikko

Lagets regler


Målsättning:

Äventyrsscouten deltar i det gemensamma beslutsfattandet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i att göra upp lagets regler.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Kaveritaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Diskutera tillsammans hurudana regler laget behöver och gör en regeltavla. Kaptenen bör läsa målen för fostran före reglerna görs upp. Det är inte frågan om att göra en snygg regellista. Din uppgift är att få äventyrsscouterna att förstå att reglerna görs för dem och inte för ledaren. Om och när reglerna bryts går ni igenom regeln på nytt och funderar på varför ni bestämde er för att utforma den. Regler som inte följs mister sin betydelse. Lämna rum för nya regler.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskriminering: Laget diskuterar diskriminering. Vad betyder ordet diskriminering? Har någon av gruppens medlemmar själv upplevt sig diskriminerad, t.ex. på grund av sin specialdiet, sina lässvårigheter, sin funktionsvariation, sitt språk eller sin religion? Kaptenen uppmuntrar äventyrsscouterna att berätta om sina erfarenheter eller om sina vänners eller bekantas erfarenheter. Hur känns det att bli diskriminerad? Varför sker det? Varför ska vi motsätta oss och kämpa emot diskrimineringen? Laget skriver in punkter om att hindra olika slags diskriminering i sina egna regler. Källa: KFUK-KFUM speiderne

Det är bra om reglerna inte är fler än fem så de är lätta att komma ihåg. Reglerna bör vara positiva och inte bara förbud: t.ex. ”vi är vänliga mot alla”.

Lägg till tips

Bifoga