Äventyrsscouterna hittar på ett rop eller något annat kännetecken för laget.

Valikko

Patrullens rop


Målsättning:

Äventyrsscouterna hittar på ett rop eller något annat kännetecken för laget.

Beskrivning:

Ge patrullerna i uppgift att hitta på egna rop eller andra kännetecken för laget. Pröva ropen och välj det bästa. Om laget redan har ärvt ett rop, lär ut det och kårens andra traditionella rop. FiSSc rop är också bra att kunna. Ropet kan även vara längre, till exempel rappning. I vissa kårer finns det inte roptraditioner. Istället för ett rop kan man hitta på en hemlig symbol, en hälsning eller en knackning. Senare kan man hitta på egen symbolik även för patrullerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: ”Varje patrullmedlem ska kunna härma patrulldjurets läte, medlemmarna i Patrull Blodhund ska kunna härma blodhundens morrande. Med hjälp av det här lätet kan patrullmedlemmarna hålla kontakt med varandra när de är gömda eller när de rör sig på natten. Ingen har tillåtelse att använda något annat än den egna patrullens rop. Patrulledaren kan när som helst sammankalla sin patrull med sin visselpipa eller patrulldjurets läte.”

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Idéer för rop: Om det inte finns några scoutropstraditioner i kåren går det att hitta rop i Scoutsångboken eller på olika kårers webbsidor. Distriktets evenemang är också bra ställen att få idéer till och lära sig nya rop.

Ge exempel på olika scoutrop och roptraditioner

Lägg till tips

Bifoga