Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Valikko

Scoutdräkten


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till åldersgruppens scoutdräkt enligt kårens traditioner och vet hur man känner igen andra scouter

Beskrivning:

Äventyrsscouten känner till scoutdräkten och dess användning samt de vanligaste scoutmärkena

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Bekanta er med den scoutdräkt som äventyrsscouterna använder i er kår. Ska man använda väiski, kårens båtmössa, barett eller någon annan huvudbonad? Fundera tillsammans på varför det lönar sig att skaffa en scoutdräkt och hur man får tag på en i den egna kåren. Föregå själv som exempel och använd scoutdräkt på alla möten. Instruera äventyrsscouterna att bekanta sig med scoutmärkena patrullvis och att ta reda på deras betydelse. Öva märkenas placeringar genom att lägga dem på rätt ställe eller genom att rita ut dem. Gå igenom åtminstone följande märken: - organisationsmärket för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter - löftesmärket för WAGGGS och WOSM samt kårens eget märke, om sådant finns - Äventyrsscoutmärket med alla väderstreck - Interkardinalmärkena - Äventyrsscouternas specialmärken - Scoutledarens spänne och lädersölja - Kaptensmärket - Ledarnas visselpipsband - Spejarscouternas märken för olika etapper, - Kårens utmärkelsetecken

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Märkesdomino: Rita märkena på kort och skriv in namnet på ett annat märke bredvid bilden, i kortets andra ända. Varje patrull kan göra egna dominokort. Sedan ska äventyrsscouterna placera ut korten i en ring så att kort som ligger intill varandra motsvarar varandra, dvs. så att det ena kortets bild hör ihop med det andra kortets text.

Kims prov med scoutskjortan. Kaptenen tar bort ett av märkena från skjortan. Vem av äventyrsscouterna märker först vilket märke som saknas? Samtidigt går det att leka ”Fäst svansen på åsnan”. Äventyrsscouterna får i tur och ordning med förbundna ögon försöka få ett märke placerat på rätt ställe på skjortan. Leken går också att genomföra som en snabbhetstävling.

Märkena på rätta platser: Äventyrsscouterna bekantar sig med scoutdräkten i boken Ryggsäcken varefter de patrullvis tillsammans bekantar sig med de olika märkena genom att placera ut dem på en tom scoutskjorta och t.ex. fästa dem med säkerhetsnålar. När patrullen är färdig visar de scoutskjortan och förklarar märkenas innebörd för de andra äventyrsscouterna. Efter ett övningsvarv upprepas det hela som en tävling mellan patrullerna. De får poäng för snabbhet, märkenas korrekta placering och korrekta förklaringar om vad märkena betyder. I stället för en skjorta av tyg går det också bra att använda en utprintad eller tecknad stor skjorta som äventyrsscouterna fäster märken av papper på. Material: äventyrsscouternas märken, scoutskjorta, andra allmänna märken, barett, väiski-mössa, scoutbälte osv.

Märken: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna att patrullvis bekanta sig med med scoutmärkena och ta reda på vad de står för. Äventyrsscouterna kan lära sig och öva märkenas placering på scoutdräkten genom att placera ut märkena på rätta ställen eller genom att rita bilder. Åtminstone följande märken är det bra att gå igenom: – organisationsmärket – förbundsmärket – löftesmärket, både WAGGGS och WOSM, samt kårens eget märke, om kåren har ett sådant – äventyrsscouternas åldersgruppsmärke inklusive väderstrecksmärkena – interkardinalmärkena – äventyrsscouternas specialmärken – kaptenens uppdragssmärke – äldre ledares blå visselpipssnodd – ledarmärket och ledarsöljan – spejarscouternas etappmärken – kårens förtjänsttecken. Material: äventyrsscouternas märken, scoutskjorta, övriga allmänna scoutmärken, barett, väiski-mössa, scoutbälte osv.

Kaptenens minnen: Kaptenen presenterar sina egna viktiga scoutföremål, t.ex. gamla scouthalsdukar, lägerhalsdukar, förtjänsttecken, lägerhattar, sin väiski-mössa eller Gilwell-halsduk. Om ledaren har ”swoppat” scoutföremål under något scoutevenemang kan hen ta med sig dessa och berätta vad swoppandet handlar om. Mera info om att swoppa finns bl.a. på Scoutwikin.

Modeshow: Någon av äventyrsscouterna fungerar som modell iklädd en så fullständig scoutdräkt som möjligt. Under uppvisningen presenteras dräktens detaljer noggrant. Humor och inlevelse i modellvärldens procedurer är mer än tillåtet!

Fakta: Scoutdräkten är en scoutsed som förenar scouterna i världen. B-P ville klä alla scouter i liknande dräkter för att det inte skulle gå att se på klädseln om en pojke var hemma från ett rikt eller fattigt hem. Grundtanken är den samma som med de skoluniformer som är vanliga i många länder. Eftersom B-P var soldat, var det naturligt för honom att välja en uniform som scoutdräkt. Det finns många slags scoutskjortor men scouthalsduken hör alltid till scoutdräkten. Finländska scoutkårer använder, med några få undantag, antingen en brun eller blå scoutskjorta. Den vanligaste finländska scouthalsduken är blå med kårens emblem insytt, broderat eller tryckt på halsduken. Scouthalsduken kan ändå ha vilken färg som helst och kan också ha olika kantband eller -snören. Det finns mera info om scoutdräkten i Scoutwikins artiklar Scoutdräkten och Scouthalsduken. Olika kårhalsdukar går att beundra på Scoutmuseet i Åbo, eller under stora scoutevenemang.

Påståenden: Äventyrsscouterna sitter i ring på stolar. Kaptenen läser upp påståenden om scoutdräkten. Äventyrscouterna stiger upp och byter platser med varandra när de håller med om påståendet som kaptenen läser upp. Efter detta kan kaptenen om hen vill leda en diskussion kring påståendena i gruppen. Förslag på påståenden: – Det är roligt i scouterna. – Det är lätt att se på någon om hen är scout. – En scouts kännetecken är scoutdräkten. – Jag gillar scoutdräkten. – Jag tycker att scoutdräktens färg är ful. – Vi använder scoutdräkt på våra möten. – Vi använder scoutdräkt under våra läger. – Vi använder scoutdräkt vid festliga tillfällen. – En scoutledare ska använda scoutdräkt. Källa: Scouterna

Teckning: kaptenen ger äventyrsscouterna i uppgift att rita en scout. När allas bilder är klara leder kaptenen en diskussion kring följande frågor: Hur ser scouter ut? Är de scoutklädda? Varför, eller varför inte? Har scouterna scouthalsdukar på sig? På vilka andra sätt går det att känna igen en scout? Källa: Scouterna

Patrulledaren och äventyrsscouterna kan leta upp scoutdräktens presentation i färdighetsboken Ryggsäcken och därefter bekanta sig med märkena som hör till scoutdräkten genom att placera ut dem på en tom scoutskjorta t.ex. med hjälp av säkerhetsnålar. När de enligt deras eget tycke är färdiga, presenterar de scoutskjortan och märkenas betydelse åt de andra äventyrsscouterna. Efter övningen tävlar patrullerna sinsemellan med samma uppgift: man får poäng i snabbhet, rätt placering och korrekt förklaring.

Lägg till tips

Bifoga