Äventyrsscouten kan åtminstone scouthälsningen och vet varför scouter hälsar med vänstra handen.

Valikko

Scoutseder


Målsättning:

Äventyrsscouten kan åtminstone scouthälsningen och vet varför scouter hälsar med vänstra handen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med scoutseder och deras bakgrund.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Gå igenom scoutseder och deras bakgrund. Varför hälsar man med vänstra handen? Hur gör man scouthälsningen? Bekanta er också med hälsning till fanan. Berätta om scouternas ropkultur. Ropa kårens egna rop, sjung scout- och matsånger.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Välkommen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Du kan också berätta kort om roliga scoutseder i din kår, såsom matsånger och rop.

Berätta historien bakom kaptenernas scoutnamn, om sådana finns. Scoutnamn har en tendens att uppkomma av sig självt och de behöver oftast inte funderas ut. Påminn om att det inte i något sammanhang är fråga om ett öknamn, utan ett smeknamn, som ofta har fått sin början från någon vitsig händelse eller av personens karaktärsdrag.

Under ett möte kan ni gå igenom scoutseder och scoutingens historia. Men det lönar sig att ta upp traditionerna även senare i sina rätta sammanhang, så att kunskaperna länkas till den praktiska verksamheten. På så sätt fastnar det bättre i minnet.

Du kan använda scouthistorier och –legender i en kvällsberättelse eller uppmana patrulledarna att bekanta sig med historien och läsa den för de andra. I Scoutwikin finns en bra artikel om B-P:s tanke bakom hälsningen.

Lägg till tips

Bifoga