Vandring är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten deltar i planerandet och förberedandet av en minst två dygns vandring samt förverkligar den.

Valikko

Vandring

Vandring är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten deltar i planerandet och förberedandet av en minst två dygns vandring samt förverkligar den.

Vandringsrutten kan planeras tillsammans eller patrullvis. Om patrullerna har olika rutter kan det vara svårare att placera ut möjliga kontroller och risken för att gå vilse ökar.

Interkardinalväderstreckets innehåll kort

Q Bekanta sig med vandringsområdet

Q Göra en ruttplan

Q Göra en matsedel

Q Ska.a proviant

Q Göra en utrustningslista

Q Packa rinkan

Q Göra en riskanalys

Q Sköta om utrustningen före och efter vandringen

Q Rapportera efter vandringen

Till vandringen hör 12 aktiviteter, varav alla utförs.

1. Äventyrsscouten deltar i planeringen och förverkligandet av en minst två dygn lång vandring
2. Äventyrsscouten bekantar sig med den kommande vandringsterrängen med hjälp av en karta och gör upp ruttplan tillsammans med vandringspatrullen
3. Äventyrsscouten repeterar orienteringskunskaper samt instruktioner för vad man gör om man gått vilse
4. Äventyrsscouten tar reda på hur man vid behov får hjälp på vandringsområdet (t.ex. om någon skadar sig) och tar med sig informationen på vandringen.
5. Äventyrsscouten deltar i planerandet av meny för vandringen och lär sig ta matens vikt och hållbarhet i beaktande
6. Äventyrsscouten provpackar rinkan, observerar vikten och funderar på vad som ännu kunde lämnas bort. Han gör upp en slutlig utrustningslista och presenterar den för kaptenen på ett möte.
7. Äventyrsscouten granskar den egna och den gemensamma utrustningens skick (stormkök, yxa, såg, vindskydd) och hjälper till att bära den gemensamma utrustningen
8. Äventyrsscouten skriver vandringsloggbok under vandringen samt fotograferar om möjligt

9. Äventyrsscouten vårdar sin egen utrustning efter vandringen och funderar vid uppackandet på vilka medhavda saker som inte användes

10. Äventyrsscouten deltar i vården av den gemensamma utrustningen och ser till att den placeras på rätt ställe
11. Äventyrsscouten rapporterar tillsammans med patrullen om vandringen åt kaptenen. Gör en rapport också till kårlokalens vägg, webbplats, kårtidning eller liknande
12. Äventyrsscouten utvärderar vandringen tillsammans med Kaptenen