Äventyrsscouten lär sig uppskatta avstånd.

Valikko

Avstånd


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig uppskatta avstånd.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig uppskatta avstånd i terrängen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Planera de avstånd som ska äventyrsscouterna ska uppskatta.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Uppskatta först och mät sedan hur lång sträcka 100 eller 200 meter är. Mät korta sträckor (t.ex. 100m) med stegpar. Uppskatta hur länge det tar när ni orienterar. Gå en kilometer och ta tid. Tar det längre att gå en kilometer i terrängen eller på vägen?

.Steg för steg: Alla räknar hur många stegpar det går på 100 meter på en sportplan. Gå sedan till terrängen och försök uppskatta samma sträcka där. Ta hjälp av karta och kompass för att kolla sträckans längd. Kom ihåg backar och andra variationer i terrängen. I terrängen kan stegen till och med vara kortare.

Sång som mäter sträckan Välj en sång som ni sjunger medan ni i jämn takt går framåt. Mät sedan hur långt ni kommit och kom ihåg det. Med hjälp av samma sång kan ni i ett senare skede uppskatta en sträcka.

Berätta om grunderna och knepen för att uppskatta avstånd. Vad gör man om man inte har ett måttband? Ta tid på hur länge det tar för er att gå från ett ställe till ett annat. Mät också hur lång sträckan är med hjälp av stegpar.

Gå till ett högt ställe, eller till ett ställe där ni annars har bra utsikt över omgivningen. Välj platser som också finns märkta på kartan. Uppskatta avståndet till platserna och mät sedan det på kartan. Tävla om vem som gissar närmast det rätta svaret.

Lägg till tips

Bifoga