Äventyrsscouten får en uppfattning om scoutverksamheten på kårnivå.

Valikko

Den egna kåren


Målsättning:

Äventyrsscouten får en uppfattning om scoutverksamheten på kårnivå.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med de övriga grupperna i kåren och bildar sig en helhetsbild av kåren samt scoutprogrammets olika åldersgrupper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenen hjälper äventyrsscouterna att organisera något gemensamt program med en annan grupp eller bjuder in en gäst till lagets möte.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Berätta för laget om kårens andra grupper och åldersfördelningen i dem. Äventyrsscouten har inte ännu en helhetsbild av scoutrörelsen eller kåren men det är viktigt att bekanta sig med scouter utanför den egna gruppen. Det trevligaste sättet att vidga äventyrsscoutgruppens kunskap om kårens olika verksamhetsområden är att bekanta sig med någon annan åldersgrupp i den egna kåren. Gör en gemensam utfärd, ordna en tävling eller ett lägerbål. Ifall den egna kåren är väldigt liten kan ni också bekanta er med systerkårer eller andra grupper som finns nära. Lär även känna kårchefen. Bjud in kårchefen att hålla en del av ett möte, kvällsprogrammet eller varför inte hela mötet. Kårchefen kan även presentera sig för gruppen i samband med något kårevenemang.

Lägg till tips

Bifoga