Äventyrsscouten kan göra upp eld

Valikko

Eldslagning


Målsättning:

Äventyrsscouten kan göra upp eld

Beskrivning:

äventyrsscouten bekantar sig med olika sorters eldar och övar eldslagning.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Tulenteko
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Var? Utfärdsfärdigheter lönar det sig alltid att öva i verkliga förhållanden. Antagligen går det inte att få lov att göra upp eld på kårlokalens gård, så därför är den bästa chansen att öva under en utfärd. Laget kan också samlas hemma hos någon av scouterna för att öva eldslagning, om där finns en grillplats på gården eller en öppen spis i huset.

Solfjäderelden Solfjäderelden liknar pagodelden, men har bara en stor klabb i botten och bara ett lager ovanpå. För elden behövs en grövre vedklabb, mindre vedklabbar och stickor samt tände. Den grövre klabben placeras i botten och tändet bredvid. Sedan placeras stickorna och småklabbarna i solfjädersformation med ena ändan på klabben och andra mot eldstadens botten. Tändet tänds från sidan.

Pyramideld eller Kalle Anka eld Pyramidelden är den som ofta visas i bilder, t.ex. i Kalle Anka (därav det andra namnet). Pyramidelden byggs med 5 eller 6 klabbar som ställs med ändorna mot varandra. Innan man lägger klabbarna bör man placera tändet underst. Stjärnelden fungerar allra bäst i serier och på bild eftersom den sällan håller ihop i verkligheten. Den är svår att hållas i form och efter att den rasat ihop ser den mest ut som en stökig hög.

Nying Nyingen är långvarig eld men det dröjer också längre tid och kräver mer besvär att förbereda den. Man börjar nyingen genom att klyva en stor stubbe i tu och den ena av de kluvna klabbarna läggs på marken och stöds med små käppar. Klabbar placeras på undre sidan varefter den andra halvan av kluvna stubben placeras ovanpå den första, men glöm inte att lämna små käppar mellan klabbarna. Stubbens kluvna ytor ska placeras mot varandra och tack vare de små käpparna emellan blir det ett mellanrum mellan klabbarna, där man kan tända eld på brasan.

Tips! Kom ihåg att det är bra att tälja veden innan du använder den eftersom ett runt vedträ brinner sämre än ett kluvet trä – där finns mer underlag som brinner

Gå igenom olika sorters eldar och bygg miniatyrmodeller. Öva på att bygga en eld med olika material som hämtats till kårlokalen och hitta på nya. Ha exempelvis som avslutning en liten tävling om vem som snabbast får upp eld eller vem som snabbast bygger en viss sorts eld. Instruera alla patruller att göra olika sorters eldar på en utfärd. Följ med hur eldarna börjar brinna och hur de sedan brinner. Vilken sorts eld passar bäst för ert ändamål?

Pagodelden Pagodelden är den eld som tänder bäst ifall den är rätt uppbyggd. För en pagodeld behövs två grövre klabbar, mindre klabbar och tände. De stora klabbarna läggs parallellt ganska nära varandra så att tändet ryms i mitten. Tändet placeras i mitten på eldstaden och de mindre klabbarna och stickorna staplas tvärs över de stora klabbarna i lager. Elden tänds via en öppning som lämnats på ena sidan. Det är lätt att lägga på mera ved och konstruktionen är hållbar samt inte benägen att rasa.

Lägg till tips

Bifoga