Äventyrsscouten vet vad man gör vid flagghissning och –halning och känner till Finlands flaggas historia och bakgrund

Valikko

Finlands flagga


Målsättning:

Äventyrsscouten vet vad man gör vid flagghissning och –halning och känner till Finlands flaggas historia och bakgrund

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med Finlands flagga och med flaggtraditioner inom och utanför scoutrörelsen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta er med användningen av Finlands flagga inom scoutingen och allmänt. Hurdana olika Finlands flaggor finns det? Vilka är proportionerna för Finlands flagga? Rita och se. Lär er de vanligaste flaggdagarna och vilka klockslag man får flagga.Gå igenom flaggvanor inom scoutingen och hur man hälsar på flaggan. Hur ska man bete sig vid flagghissning och -halning? Och hur är det på scoutfester eller i kyrkor när flaggor anländer eller när de avlägsnas? Ifall det är möjligt ska ni också bekanta er med hur det är att bära en flagga, vad man ska tänka på och hur det är vid parader.

Flaggdagssallad Den här leker man med reglerna för fruktsallad. Man sitter i en ring på stolar, och lekledaren är i mitten av ringen. Han delar ut flaggdagar åt alla: Kalevaladagen, Runebergsdagen osv. Samma dag kan ges åt två eller flera personer. Lekledaren ropar sedan t.ex. ”Kalevaladagen” och då ska alla som har Kalevaladagen byta plats och lekledaren försöker hinna först till en stol. Man får inte sätta sig på stolen som finns bredvid. När lekledaren ropar ”flaggpatrull” ska alla byta plats. Den som är utan stol får börja som ny lekledare.

Flaggdagsdomino Dela ut åt alla äventyrsscouter en lapp där det på ena ändan av kortet står flaggdagens datum och på andra ändan flaggdagens namn. Äventyrsscouterna försöker skapa en så lång slinga som möjligt, där varje datum följer med rätt flaggdag. Ha en luntlapp på väggen i kårlokalen, annars fungerar inte dominot.

Källor: Det finns information om Finlands flagga och flaggdagarna på inrikesministeriets hemsida www.intermin.fi

Lägg till tips

Bifoga