Äventyrsscouten får bättre självförtroende och förbättrar sin självkänsla.

Valikko

Jag själv


Målsättning:

Äventyrsscouten får bättre självförtroende och förbättrar sin självkänsla.

Beskrivning:

Äventyrsscouten berättar något om sig själv för sitt lag. T.ex. om något fritidsintresse, sin familj, sitt husdjur eller något annat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luovuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15 min
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Kaptenen hjälper vid behov äventyrsscouten att hitta på vad han kan presentera

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bestäm i vilken ordning äventyrsscouterna presenterar sig och be dem förbereda en presentation på 5-15 minuter om t.ex. sitt fritidsintresse. Tanken är att alla har fria händer att göra sin grej. Diskutera tillsammans på förhand vad alla ska presentera. Ni kan även gå mer allmänt igenom hur man t.ex. kan presentera sitt fritidsintresse och vad som hör till en bra presentation. Om någon vill ta med sitt husdjur ska ni diskutera ifall man kan ta med ett djur. Påminn också om att det kan finnas allergiker i laget. Det är inte nödvändigtvis trevligt för husdjuret att tas till kårlokalen för att visas upp. Men om ni vill se husdjuret, och det inte finns allergiker i gruppen, försök hellre ordna så att ni besöker husdjursägaren eller presenterar djuret på foto. Uppmuntra äventyrsscouterna att uppträda och om det behövs kan du börja!

Lägg till tips

Bifoga