Äventyrsscouten förstår kartans skalor och kan räkna ut hur lång en sträcka på kartan är i verkligheten.

Valikko

Kartans skalor


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår kartans skalor och kan räkna ut hur lång en sträcka på kartan är i verkligheten.

Beskrivning:

Äventyrsscouten förstår betydelsen av skalor och bekantar sig med olika kartor. Äventyrsscouten får öva på att känna igen olika kartors skalor i praktiken och vet hur lång en sträcka på kartan är i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Förklarar och instruerar

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gå tillsammans med laget igenom vad en skala är. Titta på olika kartor var skalan finns märkt. Ta reda på hur man med hjälp av skalorna på kartan kan räkna ut hur lång en sträcka är i verkligheten. Ange olika platser på kartan och hjälp patrullerna att först mäta avstånden på kartan för att sedan ändra dem till verkliga avstånd. På ett sjökort är skalorna lite annorlunda och avstånden mäts i sjömil.

Öva er också att mäta avstånd på sjökort.

Lägg till tips

Bifoga