Äventyrsscouten lär sig ta och följa kompasskurs.

Valikko

Rätt kurs


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig ta och följa kompasskurs.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar sig att orientera och lär sig att gå enligt uttagen kompasskurs.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Suunnistus
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Lära ut och övervaka

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lär äventyrsscouterna hur man tar ut en kompasskurs och hur man använder kompassen. För att visa hur kompassen kan visa fel kan du sätta två kompasser på varandra, sätta ett armbandsur under kompassen eller sätta kompassen på bilens motorhuv.

När teorin är under kontroll är det bäst att först titta på en karta över ett bekant område. Ge varje äventyrsscoutpar en egen karta och kompass. Visa start och mål på kartan. Paren tar ut kursen med kompass och när alla är klara visar alla samtidigt med handen i vilken riktning man borde gå. Efter övningen är äventyrsscouterna redo att patrullvis ge sig ut på en orienteringsövning. Lägg ut kontroller på ett bekant område där man istället för att följa stigar och vägar kan orientera med kompasskurs. Alternativt kan du visa bekanta platser åt äventyrsscouterna som de ska ta sig till, men istället för att ta den vanliga rutten ska de ta den rakaste vägen med hjälp av kompassen.

Lägg till tips

Bifoga