Äventyrsscouten lär sig bestämma en bra lägerplats i olika terräng.

Valikko

Skogstyper


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig bestämma en bra lägerplats i olika terräng.

Beskrivning:

Äventyrsscouten lär sig de vanligaste skogstyperna i sin hemtrakt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Luonto Retkeily
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta er med skogstyper som finns nära er.

Samla växter ensam eller tillsammans med ditt lag och organisera hur ni torkar och pressar växterna. Förbered på förhand knippen med växter och se till att du känner igen de växter som du hittat både som färska och som torra med hjälp av instruktionsboken. Instruera patrullerna att utforska växtknippena med hjälp av guider och handböcker.

Undersök även terrängen och växter när ni är på utfärd. Fundera på var ni lägger upp tältet och hur det påverkar naturen. Hurdant är ett bra underlag för läger? Hur känner man igen en god terräng och vissa skogstyper? Välj er plats för utfärden så att det i närheten finns så mångsidig natur som möjligt och så att det växter typiska växter för olika skogstyper som ni kan hitta och känna igen. Även om det här är en ganska arbetsdryg aktivitet att leda är det stor vikt för äventyrsscouternas utfärdskunskap att den genomförs. När växtknippena (3 x 8 växter) en gång har gjorts är det möjligt att använda dem om och om igen i flera år. Ifall man gör knippena ordentligt genast från början håller de i 10-15 år. Kom ihåg att i olika delar av Finland varierar skogstypernas karaktärsväxter.

.Vad berättar växterna om tältplatsen? Det finns särskilda växtsorter i de olika skogstyperna eftersom olika sorter kräver olika växtmiljö. Pålitlig tilläggslitteratur om växternas spridning och växtplats finns i bl.a. Den nordiska floran (Bo Mossberg 2005), eller Retkeilykasvio (red. Leena Hämet-Ahti 1998, eller nyare). I Otavan kasvitieto (1994) finns bra färgbilder som hjälper er att känna igen växterna. Andra utfärdsböcker ger förstås också bra hjälp. . Vilken terräng är bäst för utfärder? Hur påverkar växtligheten valet av utfärdsplats? Bekanta er med olika terränger och jämför hur de lämpar sig för en utfärd (övernattning, eldslagning, simning etc.). Ni märker till exempel att en hed är mjukare under ryggen än klippor, att det är svårt att simma i en sjö omgärdad av ett kärr och det inte går att tryggt göra upp eld i en gräsdunge. Med hjälp av växtligheten kan man också bestämma t.ex. terrängens fuktighet. Sätt upp vindskydd på tre olika ställen och jämför de här platserna. Vad är bra och dåligt på de olika platserna? Var lönar det sig att sätta upp tältet? En bra tältplats är t.ex. vid sidan om en myr, på en öppen klippa eller på stranden av en sjö. När man en gång har sovit på en myr eller i ösregn lär man sig att slå upp tältet någon annanstans! . Bekanta er med kännetecknen för en sliten, ömtålig terräng och försök att undvika att röra er i en sådan. T.ex. lider torra lavar, mossor och sanddyner av att människor rör sig på dem.

Lägg till tips

Bifoga