Äventyrsscouten förstår skillnaden mellan svimning och medvetslöshet och kan hjälpa någon som är lika stor som hen.

Valikko

Svimning och medvetslöshet


Målsättning:

Äventyrsscouten förstår skillnaden mellan svimning och medvetslöshet och kan hjälpa någon som är lika stor som hen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på orsaken till svimning och skillnaden mellan att svimma och vara medvetslös. Äventyrsscouten övar på att hjälp någon som svimmat eller som är medvetslös.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Ensiapu
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Berätta hur man skiljer på en avsvimmad person och en medvetslös person. Diskutera vilka orsaker som leder till svimning och medvetslöshet. Öva på hurdan första hjälp som ska ges i respektive fall. Hur hjälper man någon som svimmat? Hur sätter man en medvetslös person i framstupa sidoläge? Prata också om berusningsmedel. När slocknar någon och vad beror det på? Påminn äventyrsscouterna att man ska närma sig en främmande medvetslösliknande person försiktigt, eftersom man inte alltid kan veta hur den personen reagerar. Man får inte lämna en person utan hjälp som behöver det. Det bästa är att berätta för en vuxen och kalla på hjälp. Om någon blivit liggande i en snödriva på vinter är det här alltid livshotande, och därför måste man få hjälp snabbt på plats.

Svimning Svimning innebär att man plötsligt tappar medvetandet för en kort stund. En typisk orsak till svimning bland scouter är vätskebrist efter att man har varit hela dagen i starkt solsken och druckit för lite. Även om man blir riktigt rädd, nervös eller har ont kan man svimma. För vissa kan alltför snabb uppstigning från sängen på morgonen orsaka en ortostatisk sänkning av blodtrycket som leder till svimning. Oberoende av orsaken är mekanismen densamma: hjärnan får inte tillräckligt med blod och syre och därför tappar man medvetandet. Före någon svimmar kan han klaga på en känsla av svaghet och svindel eller bli blek i ansiktet. Då lönar det sig att be personen att sätta sig, på sommaren helst i skuggan. Att hålla huvudet mot knäna kan göra att man mår bättre. Ifall en person svimmar, kontrollera först att han andas. Lyft sedan upp fötterna och lös upp spända kläder. Om du är inomhus öppna fönstret för att få in frisk luft. Ifall den som har svimmat inte vaknar inom några minuter är det en allvarligare situation. Ring då till nödnumret 112 och lägg den medvetslöse i framstupa sidoläge.

Medvetslöshet Orsaken till medvetslöshet kan exempelvis vara syrebrist, förgiftning, för stor alkoholkonsumtion, för lågt eller högt blodsocker, lågt blodtryck, hjärnhinneinflammation, epilepsi, hjärnblödning eller skador på huvudet. Första hjälpen är likadan oberoende av orsaken. Dock ska man försöka reda ut vad som är orsaken till medvetslösheten och kalla på hjälpEn människa är medvetslös när han inte reagerar när man talar till honom eller skakar på honom, men han andas. Det finns en risk för att kvävas när man är medvetslös eftersom tungans och svalgets muskler är förslappade och kan täppa till andningsvägarna. Andningsvägarna hålls bäst öppna när en människa ligger på sidan. Därför ska man lägga en person i framstupa sidoläge.

Lägg till tips

Bifoga