Målet är att du deltar i ett talko, att du funderar över hur man sköter gemensamma angelägenheter och att du märker betydelsen av samarbete.

Valikko

Talko


Målsättning:

Målet är att du deltar i ett talko, att du funderar över hur man sköter gemensamma angelägenheter och att du märker betydelsen av samarbete.

Beskrivning:

Deltag i eller ordna ett talko där ni också aktivt deltar. Fundera på konsekvenserna av att en del inte kommer t.ex. då husbolaget ordnar talko. Fundera på positiva och negativa aspekter på talkoarbete. Om ni ordnar ett talko, fundera på hur ni får folk att komma och hur folk blir inspirerade av jobbet. Fundera också på om det behövs en belöning för dem som ställer upp på talko.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Palvelu Varainhankinta Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Om talkot ordnas själv stöder lotsen arrangerandet och övervakar att allt som ska göras blir gjort.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Delta i kårens talko, samla in kollekt i kyrkan, städa vägrenar, sälj adventskalendrar, gör prydnader till julbasarer eller ordna ett tillfälle där ni värvar medlemmar till kåren. Förklara för äventyrsscouterna hur viktigt det är att delta: talkoarbete görs för det gemensamma bästa och det är viktigt att alla deltar. Man kan inte alltid förvänta sig att få någon ersättning själv. Att göra saker och ting tillsammans är en viktig tradition inom scoutingen värd och den är värd att bevaras.

Gå genom på ett möte, innan ni säljer någonting, hur man uppför sig sakligt i sådana situationer. Berätta för äventyrsscouterna att de representerar scoutingen utåt och hela scoutrörelsen – med andra ord, på med scouthalsdukarna! Uppmuntra äventyrsscouterna att klä sig i officiell eller halvofficiell scoutdräkt, om det passar till tillfället. För många av deltagarna kan just det att de lyckas identifiera scouterna vara de avgörande för om de understöder scoutarbetet.

Lägg till tips

Bifoga