Äventyrsscouten känner igen de vanligaste trädslagen i Finland och deras egenskaper som ved.

Valikko

Trädslag


Målsättning:

Äventyrsscouten känner igen de vanligaste trädslagen i Finland och deras egenskaper som ved.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med olika trädslag och deras egenskaper som ved.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Luonto Retkeily Tulenteko
Längd 1 h
Mål för fostran Luontosuhde
Teemat Metsä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väster

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Testa att tända Pröva på att tända olika trädslag, och med olika tändare och tändstickor. Fundera vilket trädslag som brinner bäst i olika sammanhang. Tävla om att tända en brasa i en tredelad tävling: i den första delen ska ni göra en så bra eldplats som möjligt, i den andra delen tar ni tid och försöker få 2dl vatten att koka så snabbt som möjligt. Äventyrsscouterna får göra brasan enbart på naturmaterial och inte på t.ex. färdiga vedklabbar. Avsluta med att städa undan så att det inte syns att ni eldat.

Berätta för laget om olika trädslag och hur de fungerar att elda med. Gör en punktutbildning där äventyrsscouterna ska känna igen träd och svara på frågor om olika trädslag. Låt patrullerna pröva hur olika trädslag brinner och fundera tillsammans vilka trädslag och vilken storleks vedträ som ska användas i en brasa, i bastuugnen, i vedspisen eller i en kamin. Titta även på hur trädslagen ser ut som vedträn. Hur känner man igen barrträd och lövträd? Ordna en lite tävling för att känna igen träd. Observera att den här aktiviteten är kopplad till Tände-aktiviteterna. Ämnesområdena är flexibla. Du kan behandla dem tillsammans eller enskilt beroende på hur mycket tid ni har att använda. Utför aktiviteterna på en utfärd, då lär sig äventyrsscouterna om trädslagen i sin rätta miljö.

Visning av trädslag Samla ihop en bunt med olika trädslag. Dela in dem enligt användning (kom ihåg allemansrätten) och lär er känna igen trädslagens stammar, t.ex. med hjälp av ett minnesspel.

Patrullens trädslagstavla finns i Partrulledarens handbok (2004). Lär er hur man känner igen trädslagen med hjälp av barken och färgen. Av de finländska trädslagen används björk och gran mest som ved. Det här beror på att de är mindre värdefulla i träindustrin och att de hör till våra vanligaste trädslag.

Lägg till tips

Bifoga