Vinterläger är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten deltar i den egna kårens eller regionens vinterläger och lär sig vintriga utfärdsfärdigheter

Valikko

Vinterläger

Vinterläger är ett interkardinalstreck och hör till det tredje året av äventyrsscoutprogrammet. Äventyrsscouten deltar i den egna kårens eller regionens vinterläger och lär sig vintriga utfärdsfärdigheter

Till vinterlägret hör minst tio aktiviteter, fem aktiviteter före lägret och minst fem efter lägret.

Före lägret:
Alla fem aktiviteter utförs:
1. Äventyrsscouten gör upp en utrustningslista tillsammans med laget och jämför den med listan i ett möjligt infobrev.
2. Äventyrsscouten deltar i vården av den gemensamma utrustningen för patrullen eller laget
3. Äventyrsscouten repeterar tidigare knop- och surrningskunskaper
4. Äventyrsscouten övar skidning och tränar skidningskonditionen
5. Äventyrsscouten bekantar sig med förebyggande av och första hjälpen vid hypotermi
På lägret:
Minst fem aktiviteter väljs från listan nedan:
6. Tältuppsättning tillsammans med patrullen/laget
7. Äventyrsscouten deltar i byggandet av lägrets konstruktioner under ledning av ledarna
8. Äventyrsscouten sköter eldvaktens uppgifter i turer under lägret
9. Äventyrsscouten prövar på pimpel‚ske tillsammans med sin patrull. Eventuell fångst tillreds.
10. Äventyrsscouten deltar i långfärdsskridskoåkning, snöskovandring eller skidutfärd under lägret
11. Äventyrsscouten deltar i en dagstävling i scoutfärdighet där man tar sig fram på skidor