Äventyrsscouten kan grunderna i projekthantering och känner till olika sätt att verka till förmån för miljön.