Äventyrsscouten kan skaffa fram bakgrundsinformation för projektet och känner igen tecknen på att naturen har hög biodiversitet.

Valikko

Fakta


Målsättning:

Äventyrsscouten kan skaffa fram bakgrundsinformation för projektet och känner igen tecknen på att naturen har hög biodiversitet.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med naturens mångfald genom att undersöka den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen arrangerar ett besök till en lämplig plats i naturen och bidrar med sin sakkunskap under utfärden. Alternativt bjuder kaptenen in en expert som deltar i utfärden. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Panda-märket: Fler idéer hittar du i panda-märkets material.

Stadsnaturens biodiversitet: Äventyrsscouterna sätter sig ner på marken, blunder och är tysta och stilla i fem minuter. Vilka naturljud kan de höra? Vilka ljud som människor åstadkommer hör de? Äventyrsscouterna använder papper och penna och skissar upp vilka håll ljuden hörs ifrån och hur de låter. För att beskriva ljuden får äventyrsscouterna använda sin fantasi och t.ex. olika färger. När bilden är klar lyssnar äventyrsscouterna en stund ännu mer koncentrerat på fåglarnas läten. Hur många olika fåglar kan de höra? Vilka olika fågelarter är det som låter? Kunde de höra något av följande ljud: ett jämnt, kuttrande, ihåligt ljud: tamduva. Ett tjirpande ljud, i lugn takt, från en buske i närheten: sparven. Ett kort och skarpt tja-läte: kaja. Det bekanta ti-tuu-ti-tuu: talgoxe. Ett kraftigt och skrattande ljud: skrattmåsen. Ett melodiskt, klart och ljudligt flöjtande: koltrasten. Ett sorgmodigt, mjukt visslande som tonar ut på slutet: lövsångare.

Lyssna på trädet: Laget gör en utfärd till skogen. Äventyrsscouterna letar upp döda träd i skogen och lyssnar på dem med stetoskop. Går det att höra ljudet av ryggradslösa småkryp inne i stammen? Sedan letar äventyrsscouterna rätt på småkryp i det murkna trädet eller under en sten, och undersöker krypen med hjälp av luppar. Kaptenens uppgift är att påminna äventyrsscouterna om att vara försiktiga så att de inte skadar krypen. Hur många ben har krypen som äventyrsscouterna hittat? Vad kan det vara för ett kryp? Använd en insektbok, småkrypsbok eller en artbestämningswebbplats till hjälp för att kunna identifiera vilka arter det är fråga om. Efteråt släpper äventyrsscouterna ut krypen igen, där de hittade dem.

Murket trä: Laget gör en utfärd till skogen. Äventyrsscouterna letar patrullvis efter sådant som kännetecknar en skog med rik biologisk mångfald: flera olika trädslag, gamla, tjocka träd, som armarna inte når hela vägen runt, döda träd och kullfallna, murkna träd, vars trä känns mjukt (poröst) i handen. Hur många av dessa olika trädtyper finns det inom ett visst område? Kaptenen handleder äventyrsscouterna när de funderar på om skogen verkar vara en artrik skog . Hur kan människorna påverka så att just den här skogen blir mera artrik?

Lägg till tips

Bifoga