Äventyrsscouten tror på att hen kan påverka genom det hen gör.

Valikko

Genomförande


Målsättning:

Äventyrsscouten tror på att hen kan påverka genom det hen gör.

Beskrivning:

Äventyrsscouten gör något som främjar naturens mångfald.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto Luovuus Palvelu Partiokulttuuri Vaikuttaminen Varainhankinta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar kontakt med de samarbetspartner som behövs, ansvarar för säkerheten samt stöder och uppmuntrar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen genomför det de planerat att göra.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Insändare: Äventyrsscouterna skriver insändare till debattsidorna i lokaltidningen. De skriver antingen på egen hand, i par eller patrullvis. I insändarna tar de ställning till något som har med naturens mångfald att göra, som t.ex. nedskräpningen, slit-och-släng-kulturen eller skogsavverkningen. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna med att skicka in insändarna. Det lönar sig att också publicera insändarna i kårens egna informationskanaler.

Postkort till beslutsfattare: Material: postkort, frimärken och adresser till beslutsfattarna. Finns det någonting som bekymrar dig? Finns det någon beslutsfattare som skulle kunna få ett tack för väl utfört arbete? Beslut som har med miljön att göra fattas på alla nivåer: både internationellt, statligt och lokalt. Beslutsmakten ligger hos de folkligt invalda representanterna och också t.ex. hos företagsledarna. Äventyrsscouterna väljer några beslutsfattare och skriver och skickar postkort till dem. Äventyrsscouterna berättar vad de lärt sig om naturens mångfald och vad de hoppas att beslutsfattarna ska göra. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna att skriva artigt men koncist och träffande, samt att underteckna korten.

Utställning: Äventyrsscouterna gör en utställning om naturens mångfald. I utställningen inkluderar de sådant som de lär sig när de utför Fakta-aktiviteten. De bjuder in åtminstone sina föräldrar och de andra grupperna i kåren. Det kan också vara möjligt att ordna utställningen i biblioteket.

Stadsnaturens mångfald: Laget hjälper stadsfåglarna under vintern och ställer i ordning en fågelmatningsplats. Det går bra att bygga fågelmatningsautomater av många olika slags material. Om laget bestämmer sig för att ordna med en fågelmatningsplats nära kårlokalen funderar laget också ut hur de ska kunna sköta om platsen på ett fungerande sätt hela vintern. Ett annat alternativ är att äventyrsscouterna tillverkar fågelmatningsautomater som de tar med sig hem och ställer i ordning fågelmatningsplatser på sina egna gårdar.

En bild i sociala medier: Äventyrsscouterna planerar och går ut och fotograferar en bild som tar ställning för naturens mångfald. Äventyrsscouterna får använda sin fantasi när de planerar bilden: patrullerna kan t.ex. skapa ett miljökonstverk, klä ut sig i rollkostymer, göra demonstrationsskyltar eller helt enkelt välja ut en speciellt vacker och värdefull plats och fotografera den. Kaptenens uppgift är att se till att alla som syns på bilden har fått fotograferingstillstånd. Det går också att ta en bild som äventyrsscouterna inte syns på. Med hjälp av kaptenen delar äventyrsscouterna bilden t.ex. på kårens Instagram-konto.

Murknande trädgård: Laget skapar en murknande trädgård vid kårens utfärdsstuga eller vid någon annan utfärdsstuga. Utöka mängden murknande trämaterial genom att låta döda träd stå eller ligga kvar, genom att lämna ovanligt höga stubbar när ni fäller träd eller genom att bygga sittplatser av obehandlat trä. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna att be markägaren om lov att utöka andelen murknande träd på området.

Lägg till tips

Bifoga