Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga sin åsikt.

Valikko

Idé-skedet


Målsättning:

Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga sin åsikt.

Beskrivning:

Äventyrsscouten väljer tillsammans med de andra i laget ut en trevlig synvinkel för projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Kestävä kehitys Luonto Luovuus Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att alla får göra sig hörda. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder diskussionen i patrullen och berättar om patrullens idéer för de andra.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Naturtyp: Laget kan t.ex. studera skogens, stadsnaturens eller strändernas biodiversitet mer ingående.

En grupp organismer: Laget kan t.ex. studera fåglar, växter eller insekter mer ingående.

Lägg till tips

Bifoga