Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Valikko

Planering


Målsättning:

Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Beskrivning:

Laget sätter upp mål för projektet och planerar vad de konkret ska göra i projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Luovuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder planeringen genom att ställa lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen planerar sin del av projektet.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Planering: Äventyrsscouterna funderar ut vem de behöver be om lov av för att kunna genomföra projektet, vad de behöver köpa, varifrån de ska få pengar och vem som gör vad.

Bra målsättningar: Bra målsättningar kan beskrivas med ordet smart; Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-Bound. Målsättningarna ska alltså vara specifika (vad exakt är det som vi vill åstadkomma?), mätbara, uppnåbara (är det möjligt att uppnå målen?), relevanta (behövs projektet verkligen?) och tidsbundna (projektet behöver en tidtabell).

Lägg till tips

Bifoga