Äventyrsscouten lär sig genom att göra.

Valikko

Genomförande


Målsättning:

Äventyrsscouten lär sig genom att göra.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna genomför tillsammans det projekt de planerat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen tar kontakt med de samarbetspartner som behövs samt stöder och uppmuntrar. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen genomför det de planerat att göra.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hantverksprojekt: Äventyrsscouterna tillverkar hantverksprodukter och presenterar de färdiga produkterna för en publik.

Hjälp bina: Insekterna är också mycket känsliga under våren, då det är ont om mat för dem. Därför kan det vara en bra idé att köpa några färdiga blommor och plantera ut dem. Senare på sommare är krasse en bra och enkel växt att odla.

Sakdonation: Till ett av lagets möten tar var och en med sig ett föremål i gott skick som hen inte längre behöver. Dessutom tar äventyrsscouterna emot donationer av andra kårmedlemmar och för sakerna till en organisation som ordnar en insamling.

T-tröjor: Äventyrsscouterna hittar på sloganer som har att göra med temat de valt och trycker T-tröjor eller tygpåsar med sloganerna på. Äventyrsscouterna kan antingen sälja produkterna under en basar och på så vis samla in pengar till förmån för den sak det de arbetar för, eller själva använda produkterna för att sprida budskapet.

Insändare: Äventyrsscouterna skriver insändare till debattsidorna i lokaltidningen. De skriver antingen på egen hand, i par eller patrullvis. I insändarna tar de ställning till något problem som de lagt märke till i samband med Fakta-aktiviteten, t.ex. nedskräpningen, slit-och-släng-kulturen eller skogsavverkningen. Kaptenen hjälper äventyrsscouterna med att skicka in insändarna. Det lönar sig att också publicera insändarna i kårens egna informationskanaler.

Postkort till beslutsfattare: Material: postkort, frimärken och adresser till beslutsfattarna. Finns det någonting som bekymrar dig? Finns det någon beslutsfattare som skulle kunna få ett tack för väl utfört arbete? Beslut som har med vår vardag att göra fattas på alla nivåer: både internationellt, statligt och lokalt. Beslutsmakten ligger hos de folkligt invalda representanterna och också t.ex. hos företagsledarna. Äventyrsscouterna väljer några beslutsfattare och skriver och skickar postkort till dem. Äventyrsscouterna berättar om det tema de valt att fokusera på och vad de hoppas att beslutsfattarna ska göra. Kaptenens uppgift är att handleda äventyrsscouterna att skriva artigt men koncist och träffande, samt att underteckna korten.

Utställning: Äventyrsscouterna gör en utställning som har att göra med det tema de valt att fokusera på. I utställningen inkluderar de sådant som de lär sig när de utför Fakta-aktiviteten. De bjuder in åtminstone sina föräldrar och de andra grupperna i kåren. Det kan också vara möjligt att ordna utställningen i biblioteket.

En bild i sociala medier: Äventyrsscouterna planerar och går ut och fotograferar en bild som tar ställning till något som har med det valda temat att göra. Äventyrsscouterna får använda sin fantasi när de planerar bilden: patrullerna kan t.ex. skapa ett miljökonstverk, klä ut sig i rollkostymer, göra demonstrationsskyltar eller helt enkelt välja ut en speciellt vacker och värdefull plats och fotografera den. Kaptenens uppgift är att se till att alla som syns på bilden har fått fotograferingstillstånd. Det går också att ta en bild som äventyrsscouterna inte syns på. Med hjälp av kaptenen delar äventyrsscouterna bilden t.ex. på kårens Instagram-konto.

Lägg till tips

Bifoga