Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga vad hen tycker.

Valikko

Ideointi


Målsättning:

Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga vad hen tycker.

Beskrivning:

Äventyrsscouten väljer tillsammans med sitt lag ett projekt som känns roligt att genomföra.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Kestävä kehitys Luonto Luovuus Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen kan antigen låta äventyrsscouterna fritt kasta fram idéer, stöda diskussionen genom att ge exempel eller erbjuda färdiga alternativ. Kaptenen ser till att alla får göra sig hörda. Patrulledarens uppgift: Om äventyrsscouterna arbetar patrullvis med att kläcka idéer är det patrulledaren som leder diskussionen i patrullen och sedan berättar om patrullens idéer för de andra.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hjälp bina: Bina här på jordklotet är hotade på grund av människans aktiviteter. Äventyrsscouterna gör någonting till förmån för bina.

Skönhetsideal: Laget håller idékläckning kring följande fråga: Vad skulle kunna få människor att förhålla sig positivt till sina kroppar?

Program för vargungarna: Äventyrsscouterna har under sin tid i åldersgruppen varit med om att spejarscouterna besökt dem för att genomföra sina ledarskapsuppgifter. Om äventyrsscouterna blir inspirerade och vill göra något liknande kan en lösning vara att de ordnar program för vargungarna. Under kaptenens ledning kontaktar äventyrsscouterna vargungarnas akela och reder ut om det skulle vara möjligt att genomföra ett projekt av det här slaget. Tillsammans med akela och kaptenen kommer äventyrsscouterna också överens om ett lämpligt tema för programmet.

Hantverksprojekt: Äventyrsscouterna kastar fram idéer om ett mer utmanande hantverksprojekt som kräver planering och att de sätter sig in i någon hantverksteknik.

Hjärnstorm: Laget hjärnstormar (brainstormar) och alla räknar upp sina bästa minnen från utfärder och vandringar de deltagit i.

Lägg till tips

Bifoga