Äventyrsscouten vet att den som vill påverka ska vara insatt i ärendet det gäller.

Valikko

Fakta


Målsättning:

Äventyrsscouten vet att den som vill påverka ska vara insatt i ärendet det gäller.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med fakta om ärendet och sätter sig in i olika alternativa sätt att förverkliga målsättningarna för projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Palvelu Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen stöder äventyrsscouternas diskussion genom att ställa frågor och ger tips om källor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Donera saker: Äventyrsscouterna eller kaptenen tar reda på vilka organisationer i kårens närhet som samlar in sakdonationer. Kaptenen ordnar ett besök till en sådan organisation. Tanken med besöket är att äventyrsscouterna ska få lära sig mera om idén bakom insamlingen, om hur den fungerar och om vilken nytta den gör.

Thinking Day-fest: Äventyrsscouterna letar på nätet fram information om World Thinking Day och om WAGGGS Thinking Day-insamling. Ävenetyrsscouterna kan också bekanta sig med WAGGGS Thinking Day-material.

Basar: Äventyrsscouterna tar reda på om kåren eller någon annan lokal organisation kommer att ordna en basar eller liknande, där laget skulle kunna ha ett eget försäljningsbord. Äventyrsscouterna besöker en annan basar eller intervjuar sina föräldrar för att ta reda på hurdana produkter som vanligen finns till salu under en basar, och vad produkterna brukar kosta.

Informationssökning: För att kunna övertyga andra människor om att en förändring behövs är det viktigt att kunna lägga fram bevis. Fakta och statistik är bra att ta till för att påvisa hur viktigt ett ärende är. Information kan t.ex. finnas på webben. Som sökord kan äventyrsscouterna använda t.ex. det ärende de har idéat fram. Det är möjligt att sökningen på webben visar att någon annan redan driver ärendet. I så fall kan laget delta i den kampanjen.

Lägg till tips

Bifoga