Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga vad hen tycker.

Valikko

Idé-skedet


Målsättning:

Äventyrsscouten kan fatta gemensamma beslut och säga vad hen tycker.

Beskrivning:

Äventyrsscouten väljer tillsammans med sitt lag en intressant synvinkel på projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Luovuus Vaikuttaminen Viestintä
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ser till att alla får göra sig hörda. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren leder diskussionen i patrullen och berättar om patrullens idéer för de andra.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Hjärnstorm: Laget hjärnstormar (brainstormar) kring följande frågor: Vad gör dig gör arg eller frustrerad? Vad i din omgivning borde göras på annat sätt? Hur skulle din omgivning kunna bli bättre? Kaptenen skriver upp alla idéer. När äventyrsscouterna har hjärnstormat klart går de igenom idéerna och tar ställning till vad det skulle vara vettigt och nyttigt att göra något åt. Då kan de använda följande frågor till hjälp: Handlar det om något som flera personer upplever som ett problem? Vill du åstadkomma förändring? Tror du att vi kan påverka? Vill hela laget arbeta för att åstadkomma förbättringar? Vill laget påverka t.ex. beslutsfattarna eller i stället göra någonting konkret?

Lägg till tips

Bifoga