Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Valikko

Planering


Målsättning:

Med hjälp av en vuxen kan äventyrsscouten sätta upp mål och göra upp en genomförbar plan.

Beskrivning:

Laget sätter upp mål för projektet och planerar vad de konkret ska göra i projektet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar äventyrsscouterna och stöder planeringen genom att ställa lämpliga frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen, instruerar sin patrull samt ser till att alla blir hörda och att patrullen håller sig till saken.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Marknadsföring: Laget meddelar övriga kårmedlemmar och sina föräldrar om festen och inpirerar genom marknadsföringen de andra att delta.

Thinking Day-fest: Äventyrsscouterna planerar patrullvis både festprogram och marknadsföring. Äventyrsscouterna fattar också beslut om ett eventuellt inträde till festen.

Basar: Äventyrsscouterna planerar och tillverkar produkter att sälja. Äventyrsscouterna planerar också hur de ska dekorera sitt försäljningsbord och delar sinsemellan upp försäljningsarbetet i turer.

Bra målsättningar: Bra målsättningar kan beskrivas med ordet smart; Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-Bound. Målsättningarna ska alltså vara specifika (vad exakt är det som vi vill åstadkomma?), mätbara, uppnåbara (är det möjligt att uppnå målen?), relevanta (behövs projektet verkligen?) och tidsbundna (projektet behöver en tidtabell).

Lägg till tips

Bifoga