Äventyrsscouten kan stanna upp och granska vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Valikko

Utvärdering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan stanna upp och granska vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på hur projektet lyckades.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot taitoalueet.itsesta-huolehtimine
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer en utvärderingsmetod som passar laget och stöder diskussionen genom att ställa frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen, instruerar sin patrull samt försäkrar sig om att uppgiften blir gjord och att alla patrullmedlemmar får säga sin åsikt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fest: Kaptenen ordnar en fest under vilken äventyrsscouterna firar att de har lyckats slutföra projektet.

Dokumentation: Redan i samband med att äventyrsscouterna förverkligar sitt projekt är det bra att komma ihåg att fota och filma, be människor om respons och ventuellt räkna hur många som deltar.

En färd längs ån: Äventyrsscouterna beskriver sina projekterfarenheter som en färd längs en å. Färden börjar vid idéskedet, alltså vid källan till ån, och fortsätter mot havet och genomförandet. Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och ritar upp färden på papper. På pappret kan de också göra korta anteckningar om de vill. På vilka ställen flödade ån med god fart och äventyrsscouterna njöt och lärde sig mycket? Fanns det kullfallna träd som stoppade upp färden? Delade ån på sig någonstans, så att patrullen måste välja mellan olika vägar? Förändrades äventyrsscouternas sätt att se på omvärlden under färden?

Lägg till tips

Bifoga