Äventyrsscouten kan grunderna i projekthantering och grunderna i att arrangera vandringar.