Äventyrsscouten trivs på vandringen.

Valikko

Genomförande


Målsättning:

Äventyrsscouten trivs på vandringen.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i en vandring med minst två övernattningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ansvarar för säkerheten samt stöder och uppmuntrar. Beroende på äventyrsscouternas färdighter kan vandringen genomföras patrullvis, eller under kaptenens ledning som en gemensam vandring för hela laget. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren ser till att patrullen håller ihop och följer kaptenens anvisningar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sydväst – vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dokumentation: Det lönar sihg för patrullerna att fota och filma under vandringen så att de efteråt lättare minns vad de upplevt.

Vandringsdagbok: Äventyrsscouten skriver vandringsdagbok under vandringen och tar också bilder under vandringen, om det är möjligt.

Överraskning: Kaptenen kan eventuellt möte de trötta vandrarna vid övernattningsstället. Kaptenen kan överraska vandrarna på något trevligt sätt, t.ex. göra upp en eld eller förbereda någon härlig delikatess som vandrarna inte förväntat sig att få.

Uppgifter: Kaptenen planerar uppgifter som vandringspatrullerna utför under vandringen. Patrullerna kan få uppgifterna innan de ger sig iväg. Uppgifterna kan vara nedskrivna i ett häfte eller finnas i ett kuvert. Längs vandringsrutten kan det också finnas obemannade eller bemannade kontroller. Exempel på uppgifter: att skriva vandringsdagbok, att utvärdera vandringsutrustningen, att på kartan rita in ett kärr längs rutten, att rita in vandringsrutten på kartan, att läsa en text med scouttema (t.ex. B-P:s Scouting for Boys) och rita en tecknad serie eller skriva en dikt baserad på den, att utvärdera utfärdsmaten.

Lägg till tips

Bifoga