Äventyrsscouten kan stanna upp och granska vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Valikko

Utvärdering


Målsättning:

Äventyrsscouten kan stanna upp och granska vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på hur vandringen lyckades.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen väljer en utvärderingsmetod som passar laget och stöder diskussionen genom att ställa frågor. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får instruktioner av kaptenen, instruerar sin patrull samt försäkrar sig om att uppgiften blir gjord och att alla patrullmedlemmar får säga sin åsikt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sydväst – vandring

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Gemensamma minnen: Äventyrsscouterna går igenom minnen från vandringen och tittar på bilder och teckningar. Hur kändes det? Vad blev äventyrsscouterna överraskade av? Vad skulle det ha varit bra att göra annorlunda? Vartåt stegar äventyrsscouterna iväg när de drar på sig vandringskängorna nästa gång?

Kårchefen: Kaptenen bjuder in kårchefen eller programchefen till lagets möte. Sedan rapporterar patrullerna om sin vandring till den här mer obekanta ledaren. Äventyrsscouterna berättar antagligen på ett lite annat sätt om sin vandring för en ledare de inte känner så väl. Kaptenen ser till att gästerna vet varför de är med på mötet och vilket slags respons de förväntas ge.

Fest: Kaptenen ordnar en fest under vilken äventyrsscouterna firar att de har lyckats slutföra projektet.

En färd längs ån: Äventyrsscouterna beskriver sina projekterfarenheter som en färd längs en å. Färden börjar vid idéskedet, alltså vid källan till ån, och fortsätter mot havet och genomförandet. Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och ritar upp färden på papper. På pappret kan de också göra korta anteckningar om de vill. På vilka ställen flödade ån med god fart och äventyrsscouterna njöt och lärde sig mycket? Fanns det kullfallna träd som stoppade upp färden? Delade ån på sig någonstans, så att patrullen måste välja mellan olika vägar? Förändrades äventyrsscouternas sätt att se på omvärlden under färden?

Lägg till tips

Bifoga