Äventyrsscouten kan förbereda sig för en utfärd med övernattning

Valikko

Norr - utrustning

Äventyrsscouten kan förbereda sig för en utfärd med övernattning

Efter Välkommen-skedet fortsätter äventyret mot norr. Temat för äventyrsscoutprogrammets första termin är utrustning. Äventyrsscouterna gör alla de obligatoriska alktiviteterna. Äventyrsscouter i sjöscoutkårer gör dessutom sjö-aktiviteterna (märkta som valbara).

Obligatoriska

Valbara