Äventyrsscouten vet till vad lagets och kårens pengar används och varifrån pengarna kommer.

Valikko

Adventskalendern


Målsättning:

Äventyrsscouten vet till vad lagets och kårens pengar används och varifrån pengarna kommer.

Beskrivning:

Äventyrsscouterna går igenom vilka alla delar av lagets verksamhet som kostar pengar att genomföra. Äventyrsscouten deltar i en medelanskaffningskampanj.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Palvelu Partiokulttuuri Talous Varainhankinta Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga och informerar äventyrsscouternas vårdnadshavare om kampanjen. Kaptenen agerar enligt de instruktioner hen får av kårens kampanjansvariga. Patrulledarens uppgift: Patrullen får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kårens ekonomi: Kaptenen printar ut inkomstposter och utgiftsposter ur kårens bokslut i form av sedlar vars storlek avgörs av hur stor summa det rör sig om. Sedlarna blandas och läggs i en hatt och så får äventyrsscouterna i tur och ordning dra en sedel ur hatten. Hela laget funderar tillsammans på om sedeln är en utgift eller en inkomst. Laget jämför också sedeln med de andra sedlarna. Sedan kan sedeln hängas upp på en väggplansch där det finns en sida för utgifter och en annan för inkomster och därefter drar följande äventyrsscout en ny sedel ur hatten.

Vad kostar utfärdsmaten?: Patrullen uppskattar hur mycket mat för en dag kostar. Patrulledaren berättar för kaptenen vilken summa de kommit fram till. Sedan går äventyrsscouterna till matbutiken för att kolla vad produkterna på köplistan inför lagets senaste utfärd verkligen kostar. Efter besöket i butiken funderar äventyrsscouterna varför de uppskattade matkostnaderna fel. Blev de förvånade över vad någon särskild produkt kostade? Källa: 100 sätt att scouta

Sälja tillsammans: Laget kommer överens om en gemensam tidpunkt då de står och säljer kalendrar t.ex. utanför en butik i närheten eller delar upp näromgivningen sinsemellan så att de parvis kan gå och sälja från dörr till dörr.

Olika köpare: Patrullen gestaltar så många olika slags människor som möjligt som skulle kunna tänkas köpa produkten som äventyrsscouterna säljer. T.ex. en gammal tant som köper kalendern åt sig själv, en lågstadielärare som vill ha kalendern på väggen i klassrummet eller församlingens kyrkoherde som vill stöda kåren.

Reklam: Äventyrsscouterna tänker patrullvis ut platser där de kan hänga upp affischer med reklam om adventskalenderkampanjen.

Undersök kalendern: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och undersöker kalenderförpackningen. Kaptenen förbereder några frågor i förväg och äventyrsscouterna ska hitta svar på dem genom att studera kalenderförpackningen. Exempel på frågor är: Vad får köparen på köpet? Hur mycket kostar kalendern? Vart går vinsten från kalenderförsäljningen? Efter några exempelfrågor blir tanken med det hela klar för äventyrsscouterna och då kan de själva hitta på fler frågor. Den här undersökningsuppgiften kan också genomföras som en tävling.

Historia: Under kaptenens ledning bekantar sig äventyrsscouterna med adventskalenderns historia. Äventyrsscouterna reder patrullvis ut bl.a. hur länge kalendern har sålts, hurdana berättelser och bilder som funnits på den och funderar tillsamamns på vad advent innebär.

Besvärlig kund: En av patrullens medlemmar gestaltar en besvärlig kund som resten av patrullen försöker sälja en insamlingsprodukt åt eller som patrullen försöker förmå att donera pengar till insamlingen. Äventyrsscouterna ska så väl som möjligt motivera sitt eget insamlingsmål. Också patrulledaren eller kaptenen kan gestalta den besvärliga kunden.

Pengar: Om det känns främmande för äventyrsscouterna att handskas växelpengar är det bra att öva detta med riktiga pengar eller med leksakspengar som påminner om riktiga pengar. Äventyrsscouterna köper på låtsas produkter av varandra och övar samtidigt att ge växelpengar. Det är bra om kaptenen påminner äventyrsscouterna om att använda ett artigt språk i försäljningssituationerna.

Övning: Kaptenen kan till mötet bjuda in personer som är lite främmande för äventyrsscouterna så att äventyrsscouterna kan öva försäljningssituationer med dem. De inbjudna kan t.ex. vara andra kårledare eller någon från kårens föräldraförening.

Lägg till tips

Bifoga