Äventyrsscouten utvecklar sina ledarskapsfärdigheter.

Valikko

Att vara patrulledare


Målsättning:

Äventyrsscouten utvecklar sina ledarskapsfärdigheter.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är patrulledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Kaveritaidot Partiokulttuuri Rohkeus Ryhmähenki Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen försäkrar sig om att äventyrsscouterna i tur och ordning får vara patrulledare. Kaptenen planerar programmet så att det finns lämpliga ansvarsuppgifter för patrulledarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Uppgiftens längd: En lagom lång period för en äventyrsscout att vara patrulledare är under veckomötena i en månads tid eller under en utfärd med övernattning. Det lönar sig att fördela patrulledarhandslagen så att alla äventyrsscouter i laget hinner vara patrulledare minst en gång per väderstreck, alltså ungefär en gång per halvår.

I praktiken: Äventyrsscouten övar med små ledaruppdrag i sina egna patruller. I praktiken innebär kamratledarskap att äventyrsscouterna får öva upp sina färdigheter och kunskaper effektivt genom att i tur och ordning leda små grupper. Äventyrsscouterna övar patrulledarskap med riktigt små ledaruppdrag, t.ex. leder de sin patrull i en lek eller tävling, går och hämtar och delar ut olika slags material, fördelar ordet eller uppgifter. Först lär kaptenen ut eller visar det som står på programmet så att alla i laget är med. Efter det får patrulledarna instruktioner och det material som behövs av kaptenen och sedan förklarar patrulledaren för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen. Äventyrsscouterna planerar inte själva hela möten, eller ens delar av möten. Förstås kan hela laget delta i att komma på idéer och fatta beslut, men ansvaret för verksamheten och att leda den ligger hos kaptenen.

Lägg till tips

Bifoga