Äventyrsscouten känner till Finlands flagga och de sedvänjor som hör ihop med flaggning med den. Äventyrsscouten kan bete sig rätt i närheten av flaggan.

Valikko

Finlands flagga


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till Finlands flagga och de sedvänjor som hör ihop med flaggning med den. Äventyrsscouten kan bete sig rätt i närheten av flaggan.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med Finlands flagga och övar att hissa och hala den enligt kårens traditioner.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Partiokulttuuri Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen är den sakkunniga och leder flagghissningen. Kaptenen kollar i förväg upp hur kårens flaggningstraditioner ser ut och förmedlar dessa vidare till äventyrsscouterna. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får material och instruktioner av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Domino: Kaptenen delar ut varsin lapp åt äventyrsscouterna. I den ena änden av lappen finns ett datum för en flaggdag och i den andra benämningen på en flaggdag. Nu ska äventyrsscouterna försöka bilda en så lång rad som möjligt där varje flaggdagsdatum följs av rätt flaggdagsbenämning. För att dominot ska lyckas behöver det finnas en luntlapp t.ex. på väggen i kårlokalen.

Lek: Följande lek har samma regler som leken Fruktsallad. Deltagarna sitter i ring på stolar med lekledaren i mitten. Hen delar ut flaggdagar år deltagarna: Kalevaladagen, Runebergsdagen osv. Två eller flera deltagare ska ha samma dag. Sedan ropar lekledaren t.ex. ”Kalevaladagen” och då ska alla som tilldelats den flaggdagen byta plats med varandra och lekledarens ska försöka hinna först till någon av de lediga stolarna. Det är inte tillåtet att byta till stolen bredvid sin egen. När lekledaren ropar ”Scoutpatrullen” ska alla byta platser med varandra. Den som blir utan stol blir ny lekledare.

Sång: Finlands flaggas proportioner är lätta att minns med hjälp av den här sången: ”Fem och tre och tio det är Finlands flaggas längd. Fyra tre och fyra, fyra tre och fyra. Då får Finlands flagga också sin korrekta bredd.” (Melodi: Gubben Noak)

Teckna: Vilka olika slags varianter av Finlands flagga finns det? Vilka proportioner har flaggan? Äventyrsscouterna ritar bilder av Finlands flagga med rätta proportioner. Material: papper, blåa färgpennor, blyertspennor, linjaler, Finlands flagga.

Fakta: Flaggan symboliserara frihet och självständighet. Det var Eero Snellman och Bruno Tuukkanen som formgav Finlands flagga. Scouterna använder Finlands flagga under sina utfärder, förläggningar, läger och parader. Att hissa flaggan eller bära fanan är hedersuppgifter. Sedvänjorna kring flaggning varierar i olika kårer. T.ex. så här kan en flaggceremoni se ut vid flagghissning: - De närvarande står i cirkel eller halvcirkel runt flaggstången. - Den som leder flagghissningen ger tydliga kommandon: "Lägret/scouter/äventyrsscouter Givakt! Flaggpatrullen fram!" – efter det här kommandot går flaggpatrullen fram till flaggstången och fäster flaggan i flagglinan. "Hissa flaggan! – efter det här kommandot börjar flaggpatrullen hissa flaggan i jämn och långsam fart. De närvarande börjar hälsa fanan när flaggbäraren inte längre håller i den. Hälsningen fortsätter tills flaggan är i topp. De närvarande följer flaggan med blicken när den hissas och en del scoutkårer sjunger en flaggsång. När flaggan är i topp fäster flaggpatrullen linan i flaggstången, stiger tre steg bakåt, hälsar flaggan med scouthälsningen, svänger sig om inre vägen och återvänder till sina platser i halvcirkeln. Flagghalning: - "Lägret/scouter/äventyrsscouter Givakt! Flaggpatrullen fram!" – efter detta kommando går flaggpatrullen fram och ställer sig ungefär tre steg ifrån flaggstången, tittar upp på flaggan och gör scouthälsningen. Sedan går de fram och lösgör flagglinan från stången. - När de är klara ger ledaren kommandot ”Hala flaggan!” och flaggpatrullen halar flaggan i lugn och jämn takt medan alla närvarande följer den med blicken och gör scouthälsningen ända tills flaggan rör vid flaggpatrullens händer. Under flagghissning och –halning visar de närvarande respekt för flaggan genom att stå stilla och göra scouthälsningen. Männen tar av sig sin huvudbonad under både flagghissning och –halning men scouthuvudbonader som barett eller väiski kan behållas på under hela ceremonin, beroende på kårens traditioner. SÅ HÄR ANVÄNDS FINLANDS FLAGGA Flaggan ska behandlas med respekt: Förvara den ordentligt och håll den ren och hel. Vik flaggan så att de blåa tyget ligger utåt och beslagen är synliga. På detta sätt hålls flaggan renare och det är lättare att hissa den. Torka flaggan om den blivit våt. Tvätta flaggan om den blir smutsig. En gammal flagga som ska kasseras ska brännas, om den är gjord av naturfiber. Om flaggan är gjord av konstfiber ska den i stället klippas i små bitar och sorteras som brännbart avfall, och slängas i några olika omgångar. I flagglagen från år 1978 stipuleras officiellt hur Finlands flagga ska användas. Sorgflaggning sker när någon dött, både på dödsdagen och begravningsdagen. Då flaggar vi på halv stång, vilket betyder att flaggan först hissas i topp och sedan genast sänks så att flaggans mittpunkt ligger på 2/3 av stångens hela höjd.  På begravningsdagen hissas flaggan i topp efter jordfäsningen. Ibland föreskrivs sorgflaggning i hela landet eller i en kommun. I en parad ska flaggan bäras med god hållning och fanbäraren ska vara oklanderligt klädd. När en fanbärare står i givakt ska hen hålla i stången med båda händerna. Stången ska vila mot marken intill fanbärarens högra fot. När flaggan ska göra salut sänker fanbäraren den långsamt framåt till en vinkel på ungefär 45 grader. Finlands flagga gör salut för statschefen, när nationalsången uppförs samt i ett begravningsfölje och under en jordfästning.

Övning: Äventyrsscoutlaget övar att hissa och hala flaggan enligt kårens traditioner. Var och en får i tur och ordning hissa och hala flaggan, de övriga är med som deltagare i ceremonin. Laget går också igenom sedvänjor som hör ihop med flaggning, hur flaggan ska vikas och hur det går till att göra sig av med en flagga som är i dåligt skick. Under utfärden utses varje dag dejourer som sköter om väckningen samt flagghissningen och –halningen. Material: Finlands flagga, flaggstång.

Vad berättar flaggan om åskådning? Finland och de andra nordiska länderna har ett kors på sin flagga. Den japanska flaggan har en sol. Den turkiska flaggan har en halvmåne. Ta reda på vad symbolerna betyder och hur de är anknutna till religion och åskådning. Om du fick planera en egen flagga som berättar om din åskådning – hur skulle flaggan se ut?

Lägg till tips

Bifoga