Äventyrsscouten upplever att hen kan påverka i scouterna.

Valikko

Gemensamma beslut i laget


Målsättning:

Äventyrsscouten upplever att hen kan påverka i scouterna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten är med om att fatta beslut i laget

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ska ge äventyrsscouterna möjlighet att påverka lagets verksamhet så mycket som möjligt, men ändå minnas att verksamheten ska vara säker, fostrande och hålla sig inom vissa praktiska gränser. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förmedlar aktivt sin patrulls åsikter till kaptenen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskussion i par: Äventyrsscouterna diskuterar saken parvis. Efter det berättar paret sin åsikt för de andra.

Dold omröstning: Laget fattar beslut genom en dold omröstning som går till så att alla håller sina huvuden ner mot marken och lyfter upp handen när de röstar, utan att lyfta upp huvudet. På det sättet kan ingen veta hur någon annan röstat.

Verksamhetsplan: Kaptenen ska låta också äventyrsscouterna vara med om att göra upp verksamhetsplanen. Laget kan t.ex. tillsammans fundera på vilken utmaning de ska välja. När hela laget planerar tillsammans förbinder sig var och en också till den gemensamma verksamheten.

Lägg till tips

Bifoga