Äventyrsscouten kan grundknoparna och vet vad de används till.

Valikko

Knopar


Målsättning:

Äventyrsscouten kan grundknoparna och vet vad de används till.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar de vanligaste knoparna och lär sig vad de används till. Vanliga knopar är t.ex. dubbelt halvslag, pålstek, sjömansknop, åtta och flaggknop.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Arjen taidot Kädentaidot Retkeily Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen ska i förväg lära ut knoparna till patrulledarna så att de sedan kan lära ut knoparna till de övriga äventyrsscouterna. Kaptenens uppgift är att se till att det finns tillräckligt många knoprep till hands. Under övningen ska kaptenen betona de knopar som behövs mest i kårens verksamhet. Patrulledarens uppgift:Patrulledaren får instruktioner av kaptenen och instruerar sin patrull.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pålstek: Pålsteket används för att förtöja en båt i en stolpe och som räddningsknop. Pålsteket är en bra räddningsknop eftersom öglan – om knopen är rätt slagen – inte spänns åt kring offret när räddaren drar i repet. Den som hamnat i vattnet borde klara av att slå knopen runt sig själv med en hand, för hen måste förstås hålla i sig i repet med den andra. Pålsteket är också användbart för den som ska leda djur i ett rep. Pålsteket är enkelt att öppna även om den varit riktigt spänt åtdragen. Ormberättelse för att slå ett pålstek: Det var en gång en liten damm. Vid stranden växte ett högt ett träd. På botten av dammen bodde en ord som en dag slingrade upp ur vattnet. Ormen rundade trädet och dök sedan tillbaka ner i dammen. På så sätt föddes pålsteket. En bild på pålsteket finns i boken Ryggsäcken.

Pålstekstävling: Äventyrsscouterna tävlar i att slå ett pålstek runt sig själva. Lägg fram ett långt rep i mitten av rummet. En av äventyrsscouterna tar tag i repets ena ände och en annan i den andra. Båda ska försöka slå ett pålstek runt sig själva så snabbt som möjligt samtidigt som de får dra i repet för att göra det så svårt som möjligt för den andra att slå knopen. Källa: Scouterna

Skotstekets berättelse: En berättelse om Emil för att det ska bli lättare att lära sig skotstek och flaggknop. Material: två snören, ett vitt och ett blått, eller ett snöre som är blått i den ena änden och vitt i den andra. Färgerna är bra för tydlighetens skull, det går naturligtvis också bra att knyta knopen med två snören i samma färg. Gör en ögla i änden på det blå snöret. Det här är en skorsten. Ta det vita snöret i andra handen. Det här är Emil, insvept i ett lakan. Emil klättrar upp på taket genom skorstenen med det vita lakanet över huvudet. (Skjut upp det vita snöret nerifrån upp genom den blå öglan.) Emil lämnar lakanet kvar över skorstenen och går runt skorstenen för att se på utsikten från taket. (Dra det vita snöret runt och bakom öglan. En del av snöret blir kvar på skorstenen.) Emil ser sin pappa nere på gården och gömmer sig snabbt under lakanet. (Skjut änden av det vita snöret under sig själv.) Spänn åt. Knopen är färdig. Slå så kallat dubbelt skotstek eller flaggknopen på samma sätt, men då går Emil två varv runt skorstenen innan han får syn på sin pappa och gömmer sig under lakanet.

Skotstek och flaggknop: Skotsteket är en gammal seglarknop. Dess namn härstammar från att det används till att fästa skoten i seglen med ombord på fartyg med råsegel. Med ett skotstek går det att sammanfoga två rep av samma eller olika tjocklek, så länge repen inte är väldigt olika tjocka. Skotsteket kan också knytas med en ögla på det tynnare repet så att det om det behövs går lätt att rycka upp (nyckstek) också medan repen är spända. En bild på skotsteket finns i boken Ryggsäcken. Gör först en ögla av det tjockare repet och knyt sedan ett halvslag runt den med det tunnare repet. Repens kortändor ska bli på samma sida av knopen. Knopen öppnas genom att böja den och sedan skuffa loss bukten från halvslaget. Flaggknopen: När äventyrsscouten väl har lärt sig skotsteket är flaggknopen enkel. Flaggknopen är nämligen ett dubbelt skotstek. Flaggknopen har fått sitt namn genom att den används för att fästa Finlands flagga i flagglinan. I Finlands flaggas nedre kant finns vanligen en snörögla och i den fästs flagglinan med en flaggknop. I flaggans övre kant finns en ring som kan röra sig fritt och i den fästs flagglinan med dubbbelt halvslag om egen part eller pålstek. Flaggknopen används liksom skotsteket för att knyta ihop olika tjocka rep. Då knyts knopen så att de lösa ändarna sitter på samma sida av knopen. Flaggknopen fungerar bättre än skotsteket om repen är olika tjocka, har olika struktur eller om det ena repet är våtare än det andra.

Flaggknopen: Det lönar sig att öva på flaggknopen i samband med flagghissningen under varje utfärd och läger.

Lakritssnören: Äventyrsscouterna använder lakritssnöre och slår en knop de har lärt sig. När knopen är rätt får de äta upp snöret.

Hur många halvslag? Alla äventyrsscouter får varsin lika lång pinne att använda, t.ex. ett stolsben. Äventyrsscoutens uppgift är att slå så många halvslag som möjligt runt pinnen. Om det finns tillräckligt många knoprep och pinnar kan alla knyta samtidigt, i form av en tävling. Ett annat alternativ är att alla får lika lång tid på sig, t.ex. 1 minut.

Knopstafett: Deltagarna delas in i två lag som ställer sig på två led bredvid varandra. Placera ut ett knoprep några meter framför båda leden. Stafetten börjar på ledarens signal och då springer de som står främst i leden fram till knoprepen och slår den överenskomna knopen. När ledaren godkänt knopen springer deltagaren tillbaka till ledet, skickar iväg nästa person i ledet och ställer sig själv längst bak. Vinner gör det lag som blir först färdigt, alltså där alla i tur och ordning knutit knopen (ett varv igenom eller två, enligt överenskommelse).

Halvslag: Dubbelt halvslag används för att fästa en lina t.ex. i en pollare, en ring eller ett räcke. Knopen består av två öglor slagna åt samma håll. Ett halvslag slås medsols med ett vänsterslaget rep (S-slaget) och motsols med ett högerslaget rep (Z-slaget). Solmu on kiristettävä hyvin, ettei se aukea. Dubbelt halvslag om egen part är en praktiskt knop t.ex. runt ett träd eller en sten. Knopen är lätt att både slå och öppna även om repet är spänt.

Sjömansknopens berättelse: Två vänner träffas på gatan och skakar hand med höger hand, så som det hör till att göra (den högra repänden slås runt den nedre). Efter att ha pratat en stund inser vännerna att de båda är scouter och därför skakar de hand igen, med vänster hand som scouter scouter gör (den vänstra repänden slås runt den nedre så att de kortare repändarna kommer åt samma håll). En sjömansknop som blivit alltför spänt åtdragen går att lösa upp genom att dra bakåt i någon av de kortare ändarna.

Lägg till tips

Bifoga