Äventyrsscouten kan klä sig rätt för en utfärd.

Valikko

Lager på lager


Målsättning:

Äventyrsscouten kan klä sig rätt för en utfärd.

Beskrivning:

Äventyrsscouten funderar på hur det lönar sig att vara klädd under en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Retkeily Turvallisuus
Längd 1 - 4 tuntia
Mål för fostran Luontosuhde Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen skaffar fram material och instruerar patrulledarna. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren får material av kaptenen och ser till att patrullen följer kaptenens instruktioner.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Shoppingrunda: Laget besöker en butik som säljer utfärdskläder. Kaptenen kontaktar butiken i förväg och frågar om någon av försäljarna kan presentera olika utfärdskläder och materialtyper för laget.

Våta kläder: Äventyrsscouterna arbetar patrullvis och bedömer kläder och materialtyper och vilken slags användning de lämpar sig för. De väter ner olika slags material och provar hur de känns  och fungerar när de är våta. Material: anteckningsmaterial och ev. utrustningslistor samt kläder och tyger av olika material.

Dramatiseringar: Varje patrulle kan ha i uppgift att förbereda en dramatisering eller annan förevisning om något som har med klädsel på vintern att göra (t.ex. om lager på lager-principen eller om våta kläder). Sedan framträder patrullerna inför resten av laget och efter det diskuterar laget tillsammans vad de lärt sig.

Testa kläderna: Äventyrsscouterna tar reda på svaren på nedanstående praktiska frågor. Kaptenens uppgift är att ge äventyrsscouterna möjlighet att dra egna slutsatser i stället för att erbjuda dem färdiga svar. 1. Värmer två tunna sockor mer än en tjock? Äventyrsscouterna klär två tunna yllesockor på den ena handen och en tjock bomullsstrumpa på den andra och går ut. Kan de känna någon skillnad när det gäller temperaturen i händerna? Testet kan göras med flera olika strumpor. 2. Hurdana kläder är bra i blåsigt väder? Patrullen försöker släcka ett brinnande ljus genom att blåsa igenom kläder av olika material. Kaptenens uppgift är att sköta om säkerheten och påminna äventyrsscouterna om att handskas varsamt med elden. 3. Hurdana kläder är bra när det regnar? Äventyrsscouterna stänker vatten på bomullstyg, ylle och regnkläder. 4. Värmer torra och våta kläder lika mycket? Äventyrsscouterna klär på sig en våt vante eller socka på den ena handen och en likadan men torr på den andra. Sedan går de ut och känner efter om de kan lägga märke till skillnader i hur väl plaggen värmer. Äventyrsscouterna kan också jämföra en våt yllesocka med en våt bomullssocka. 5. Äventyrsscouterna fyller två likadana termosflaskor med varmt vatten. De skruvar på korken på den ena flaskan men låter den andra vara öppen. Efter en stund jämför äventyrsscouterna vattnets stemperatur i de båda flaskorna. De kan konstatera att vattnet är varmare i den termosflaska som hade korken på. På samma sätt håller en mössa kroppen varm. Källa: Scouterna

Lägg till tips

Bifoga