Äventyrsscouten kan packa och justera sin egen ryggsäck.

Valikko

Rinkan/ryggsäcken


Målsättning:

Äventyrsscouten kan packa och justera sin egen ryggsäck.

Beskrivning:

Äventyrsscouten övar att packa och justera sin ryggsäck.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Retkeily
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen instruerar, handleder och hjälper äventyrsscouterna så att de själva kommer till egna insikter. Patrulledarens uppgift: Patrulledarna får instruktioner och det material som behövs av kaptenen. Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utrustningsstafett: Laget arbetar patrullvis. En bit ifrån ligger det ryggsäckar framme. Alla ryggsäckar innehåller samma utfärdsutrustning. Var och en får en lapp och på den står det en sak som den personen ska leta fram i ryggsäcken. En äventyrsscout åt gången känner sig fram inuti ryggsäcken och försöker hitta rätt sak. När hen hittat den springer hen tillbaka och skickar iväg följande för att leta. Den patrull vinner som först har hittat all utrustning som nämndes på lapparna. Efter leken går laget tillsammans igenom ryggsäckens innehåll och övar att packa en ryggsäck på rätt sätt. På samma gång är det bra att fundera på vilken utrustning äventyrsscouterna behöver när de ska på läger och hur de ska packa sina ryggsäckar så att de lätt hittar de saker de behöver. Under den här övningen är det inte lönt att packa vassa föremål i ryggsäcken.

Tävling: Patrullerna tävlar mot varandra i att packa snabbt. På bordet ligger en tom ryggsäck och många saker i en enda röra. Det ska gärna vara så mycket saker att de nätt och jämnt ryms i ryggsäcken om de viks och packas på rätt sätt. För att vinna tävlingen ska patrullen klara av både att få allt att rymmas och att packa allt på rätt sätt med tanke på viktfördelning och var sakerna är placerade i ryggsäcken. Källa: Scouterna

Packningsövning: Kaptenen tar med sig en ryggsäck och både nödvändig och onödig utfärdsutrutning till mötet. Laget övar patrullvis att packa och justera ryggsäcken så att den passar och funderar på hur det lönar sig att placera sakerna. Vad behöver de? Vad kan de lägga längst ner i ryggsäckens? Vad är det bäst att lämna hemma? Äventyrsscouterna provar på att justera en ryggsäck, antingen kaptenens eller sina egna ryggsäckar. Laget ordnar en sovsäckspackningstävling eller en stafett där var och en i tur och ordning ska packa någon viss överenskommen utrustning i en ryggsäck. Material: ryggsäck, diverse utfärdssaker.

Lägg till tips

Bifoga