Äventyrsscouten känner till de vanligaste sjötermerna.

Valikko

Sjötermer


Målsättning:

Äventyrsscouten känner till de vanligaste sjötermerna.

Beskrivning:

Äventyrsscouten bekantar sig med sjötermerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På sjön
Färdighetsområden Vesillä liikkuminen
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen använder sjötermer aktivt. Kaptenen uppmuntrar och ger råd. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sketch: Under lägerbålet framför äventyrsscouterna en sketch som innehåller så många sjötermer som möljigt. Termerna ska förekomma i sina rätta sammanhang. Exempel på termer är: babord, styrbord, för, akter, skota, fock, plåtgenua, reva, kryssa, kurs.

Pictionary: Det går utmärkt att öva sjötermer med Pictionary. En äventyrsscout åt gången ritar någon sjöterm. De övriga äventyrsscouternaska gissa vilken term det är fråga om.

Pantomim: Det går utmärkt att öva sjötermer genom pantomim. Alla äventyrsscouter visar i tur och ordning, ensam eller med en kompis, en pantomim av en sjöterm. De övriga äventyrsscouterna ska gissa vilken term det är fråga om.

Lägg till tips

Bifoga