Äventyrsscouten har bekantat sig med att planera en meny och fatta beslut i en grupp.

Valikko

Vad ska vi äta?


Målsättning:

Äventyrsscouten har bekantat sig med att planera en meny och fatta beslut i en grupp.

Beskrivning:

Äventyrsscouten deltar i att planera menyn för en utfärd och på samma gång är hen med om att fatta beslut i en grupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På kårlokalen
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Kaveritaidot Retkeily taitoalueet.ruoanlaitto Talous Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Luontosuhde Ryhmässä toimiminen Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Kaptenens uppgift: Kaptenen handleder och instruerar, påminner om viktiga saker och ser till att maten blir en bra helhet under utfärden. Kaptenen ser till att äventyrsscouterna också beaktar specialdieter när de planerar menyn. Patrulledarens uppgift: Patrulledaren förklarar för patrullen vad uppgiften går ut på och delar ut uppgifter inom patrullen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Norr - utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Saker att tänka på: Laget diskuterar vilka specialförutsättningar och -krav som gäller för matlagning under en utfärd. Under en utfärd är det viktigt att beakta olika matvarors hållbarhet och att tänka på att förpackningarna ska lämpa sig för utfärder och vara lätta att bära. Laget funderar vilka övriga faktorer de ska beakta när de planerar menyn. På vilket sätt inverkar gruppmedlemmarnas allergier eller utfärdens längd och svårighetsgrad? Hur många måltider behöver gruppen äta och hur ska de tillredas? Hur kan laget se till att maten är hälsosam och mångsidig också under utfärden? Vilket slags mat är miljövänlig? Hur kan laget göra för att hålla matkostnaderna låga? Varje patrull planerar en måltid.

Mat och åskådningar: Det finns många frågor som anknyter till mat och religion. Till exempel äter inte en del muslimer kött, en jude kombinerat inte mjölk- och köttprodukter och en hindu äter inte alls kött. En del människor upplever vegetarism eller veganism som det rätta valet för naturens bästa oberoende av religion. En del är allergiska för något. Någon kanske inte gillar vissa råvaror. Innan ni planerar meny för gruppen ska ni lösa följande frågor: - Är alla orsaker till att begränsa vad man äter lika bra? Tar ni begränsningarna i beaktande då ni väljer grupp? - Gör ni samma mat som passar alla? Eller gör ni olika maträtter så var och en hittar något som passar hen? Ni kan också genomföra aktiviteten genom att ta ställning till påståenden. De som är av samma åsikt som påståendet går till ena sidan av rummet, de som är av annan åsikt till andra sidan rummet. Prata om varför äventyrsscouterna valt den sidan. Vilken sida verkar vara gruppens majoritet?

Lägg till tips

Bifoga